Avrupa Birliği Farmasötik Grubu(PGEU), advers etki ve medikasyon hatalarının yorumlanması için eczacıların tüm sağlık profesyonelleri gibi anahtar rol oynadığını ana politikaları arasında yayınlıyor.

Yeni AB Farmakovijilans Direktifi’nin hazırlıkları sürüyor.

okumak için

AB farmakovijilans politikası