Farmakoop kurucu ortakları olarak, bir meslek grubunun en büyük gücünün birlikte hareket etmek olduğu bilinciyle yola çıktık.

Dünyada farmakoloji, farmakognozi ve tüm ilişkili bilimsel disiplinlerin, çok daha fazla ortak çalışmaları konusunda büyüyen ihtiyaçlarını dikkatle inceledik.

Farmakoop’u; bir ürünün üretiminden perakende satışına kadar bütün aşamalarda, eczacının etkin olarak ve eczacılığın yüksek etiği içinde varolmasını sağlayacak tamamlayıcı bir yapı olmak üzere kurduk.

Kendi ürünlerinin üretim, satış ve pazarlamasını yürütecek bir kooperatifin, mesleğimizin bugününe ve yarınına önemli değerler kazandıracağına inanıyoruz.